Europski strukturniundefinedundefined

Tvrtka BANDIĆ MARITIME d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Stjecanje certifikata prema ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001“ referentne oznake KK.03.2.1.14.0363.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru  Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“. Ugovor je potpisan s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Razdoblje provedbe projekta je od 1. listopada 2020. do 1. listopada 2021. godine, a ukupna vrijednost projekta je 391.335,00 HRK, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 266.334,75 HRK. Ulaganje je usmjereno na uvođenje i usklađenje s međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja tvrtke BANDIĆ MARITIME d.o.o. kroz uvođenje novih moderniziranih sustava upravljanja poslovnim procesima.

Projekt je usmjeren na kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to kroz uvođenje načina upravljanja poslovnim procesima koje se odnose na zahtjeve koje korisnik projekta mora ispunjavati kako bi mogao obavljati svoju djelatnost u skladu sa zahtjevima kupaca i relevantnim propisima koji se odnose na sigurnost na radu i zaštitu okoliša.

Projekt će nakon provedbe rezultirati uspostavljenim, implementiranim i certificiranim integriranim sustavom upravljanja u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.


Osoba za kontakt: Josip Bandić, josip@bandic.hr.


Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama: Europski investicijski i strukturni fondovi https://strukturnifondovi.hr i Ministarstvo  regionalnog razvoja i fondova EU https://razvoj.gov.hr/.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke BANDIĆ MARITIME d.o.o.

 

Contact Quote request